Kompetenciaemelő képzések

CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK

Felmerül cégekben, vállalkozásokban, intézményekben, csoportokban egy vagy több probléma, lehet, hogy nem tudják megfogalmazni, de érezhető, hogy nincs minden rendben. Egyedi, egyéni és közösségi tudásfelmérés kompetencia analízist javaslunk, melyből kiderül, hol van az elakadás. Az egyén vagy a csoport sajátságos gondjait feltárva, flexibilis megoldásokat javaslunk. Legyünk hatékonyak közösen és elősegítjük a módszertanok be és megtanulását. Gyakorlati élménypedagógiával gördülékeny alkalmazásokat az Önök tudásává tesszük.

KIÉGÉST megelőző tréning (30 órás) ENG. SZÁM: E-001453/2016/D001

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék az elsősorban a segítő szakmákra jellemző sajátos élményfeldolgozást, a kiégés szindróma jellegzetességeit és megelőzésének lehetőségeit. Megértse és megismerje a kiégés szindrómához tartozó alapfogalmakat, feltárja saját motivációit a tréningen való részvételhez. Felismerje a tüneteket és helyes én-védő stratégiát dolgozzon. Felismerje a stressz forrásokat, elsősorban a munkából fakadóakat, illetve a megfelelő kezelési stratégia kidolgozásának alapjait. Ismerkedjenek meg a hatékony időgazdálkodás- tervezés fontosságával, alapjaival elsajátítsa a helyes erőforrás menedzsment alapjait. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉS ÁLTAL MINŐSÍTETT (AKKREDITÁLT) TRÉNINGEK.

KONFLIKTUSKEZELŐ tréning (30 órás) ENG. SZÁM: E-001453/2016/D002

A továbbképzés célja: A program célja, hogy a képzésen résztvevők számára szükséges kommunikációs, önismereti és konfliktuskezelési képességeket, készségeket fejlessze. A program elsősorban a tapasztalati tanulásra épít, élmény és gyakorlat központú. A tanfolyam központi részében a résztvevők gyakorlati tapasztalatokon keresztül képet kapnak személyiségük szerkezetéről, motivációs bázisukról, saját személyes fejlődési lehetőségeikről és a konfliktuskezelési stratégiáikról. Külön témakör foglalkozik a csoportos munkavégzéshez szükséges készségek megszilárdításával, mely kiemelkedő fontosságú a munkahely mentálhigiéné és az eredményes szakmai munka szempontjából. Nagyon fontos része a képzésnek a konfliktuskezelési technikák gyakorlása, a kreatív képességek alkalmazásának fejlesztése ezen a területen. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉS ÁLTAL MINŐSÍTETT (AKKREDITÁLT) TRÉNINGEK.